Dell D400

Obniżanie napięcia Pentium® M

Z oczywistych powodów firma Intel ustawiła dość wysokie napięciowe parametry pracy dla swoich procesorów z serii Pentium M. W praktyce jednak wartości te można znacznie obniżyć co powoduje wyraźne obniżenie temperatury pracy układu, czyli mniejsze zużycie energii zarówno samego CPU jak i układu chłodzącego. Mniejsza temperatura często też oznacza rzadsze włączanie się wentylatorów, co może być nie bez znaczenia dla niektórych typów komputerów przenośnych, w których głośna praca układu chłodzenia jest momentami irytująca.

Uwaga !!!

Zmiana parametrów nominalnych pracy procesora może grozić niestabilną pracą komputera, a nawet w szczególnych przypadkach może skończyć się uszkodzeniem sprzętu! Nie radzę się bawić, o ile nie wiesz co robisz!

Łatka

W przypadku systemu Linux napięcie układu Pentium M kontrolowane jest poprzez moduł 'acpi-cpufreq' gdzie parametry pracy komputera są pobierane z tabeli ACPI lub poprzez moduł 'speedstep-centrino' w którym są one statycznie zdefiniowane w pliku. Zmiana tych ustawień jest bardzo prosta:

--- speedstep-centrino_orig.c 2007-05-06 20:37:46.000000000 +0200 +++ speedstep-centrino.c 2007-05-06 21:34:49.000000000 +0200 @@ -198,8 +198,27 @@ OP(1700, 1484), { .frequency = CPUFREQ_TABLE_END } }; + +/* Intel Pentium M processor 725 / 1.60GHz (Dothan) */ +static struct cpufreq_frequency_table dothan_1600[] = +{ + OP( 600, 700), + OP( 800, 748), + OP(1000, 764), + OP(1200, 844), + OP(1400, 908), + OP(1600, 988), + { .frequency = CPUFREQ_TABLE_END } +}; #undef OP +#define DOTHAN(cpuid, max, name) \ +{ .cpu_id = cpuid, \ + .model_name = "Intel(R) Pentium(R) M processor " name "GHz", \ + .max_freq = (max)*1000, \ + .op_points = dothan_##max, \ +} + #define _BANIAS(cpuid, max, name) \ { .cpu_id = cpuid, \ .model_name = "Intel(R) Pentium(R) M processor " name "MHz", \ @@ -221,6 +240,7 @@ BANIAS(1500), BANIAS(1600), BANIAS(1700), + DOTHAN(&cpu_ids[CPU_DOTHAN_B0], 1600, "1.60"), /* NULL model_name is a wildcard */ { &cpu_ids[CPU_DOTHAN_A1], NULL, 0, NULL },

Druga kolumna w tabeli dothan_1600 określa napięcia procesora dla poszczególnych częstotliwości. W przypadku 1.6GHz różnica między wartością nominalną a zmienioną wynosi aż 352mV. Dzięki temu temperatura CPU nie przekracza 53°C przy minimalnym wykorzystaniu aktywnego chłodzenia podczas maksymalnego obciążenia systemu.

PHC Linux

Dla osób które potrzebują wygodniejszego i bardziej uniwersalnego sposobu kontroli nad napięciem CPU powstał projekt PHC Linux. Po zainstalowaniu tej łatki zmiana napięcia odbywa się poprzez interfejs procfs i może przebiegać dynamicznie w trakcie pracy systemu.

RMClock

RMClock jest to program przeznaczony dla systemu Windows. Umożliwia on monitoring oraz kontrole podstawowych parametrów pracy CPU.

< CPU
V
GPU >