Dell D400

Wifi i strefy

Dell D400 w wersji 'Centrino' jest przeważnie wyposażony w układ WLAN i2200BG Pro/Wirless firmy Intel. Jest on umieszczony na karcie rozszerzeń mini-PCI. Układ ten jest bardzo dobrze obsługiwany przez kernel Linuksa.

Problem ze strefami

W związku z tym, że w wielu krajach obowiązuje różne przepisy dotyczące komunikacji radiowej, parametry każdego urządzenia radiowego sprzedawanego na terenie danego kraju musi trzymać określone prawem parametry. Dlatego też wprowadzono strefy, które oznaczają na jakim rejonie dane urządzenie może pracować. Jest to działanie oczywiście jak najbardziej słuszne, jednakże do czasu kiedy musimy skorzystać z karty Wifi w innej strefie niż ta w której była ona kupiona. Problemem jest najczęściej nie obsługiwanie przez nasz moduł Wifi określonych kanałów transmisji.

W tym wypadku mamy kilka rozwiązań:

  • zmienić firmware karty Wifi,
  • zmienić sterownik karty wifi,
  • kupić inną karte ;)

W moim przypadku najlepsze (bo najszybsze) było rozwiązanie numer dwa. Sprowadzało się ono jedynie do prostej podmianie fragmentu kodu sterownika układu 2200BG, tak aby myślał, że karta jest w strefie nie ZZF (US) a ZZR (rest of the world).

Uwaga !!!

Proszę pamiętać, że zmiana strefy wiąże się ze zmianą zakresu częstotliwości pracy karty radiowej. Sprawdź czy w kraju w którym masz zamiar używać tak zmodyfikowanego sterownika dane częstotliwości nie są zabronione.

Łatka

--- ./drivers/net/wireless/ipw2200.c_orig 2007-08-31 08:21:01.000000000 +0200 +++ ./drivers/net/wireless/ipw2200.c 2007-10-21 09:46:39.000000000 +0200 @@ -11228,3 +11228,3 @@ for (j = 0; j < ARRAY_SIZE(ipw_geos); j++) { - if (!memcmp(&priv->eeprom[EEPROM_COUNTRY_CODE], + if (!memcmp("ZZR", ipw_geos[j].name, 3))

Dzięki tej zmianie mam dostęp do wszystkich 14 kanałów standardu b/g zamiast standardowych 11.

< acpi
V
>